, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

10 основни причини да ползвате специализиран софтуер за машиностроително проектиране от Autodesk

10 основни причини да ползвате специализиран софтуер за машиностроително проектиране от Autodesk

 

 

Процесъта на производство днес включва в себе си няколко отделни фази всяка една с различни технически предизвикателства:

• Във фазата на концептуалния дизайн, инженерите често проектират на хартия или ползват инструменти генериращи данни несъвместими с тези които използва инженеринговия отдел. Липсата на цифрови данни, единни формати и автоматизиране води до загуба на средства и време

• В инженеринговата фаза машинните инженери и електро проектантите често работят с различни файлови формати, което пречи за ранното улавяне на грешки и реагиране на промени изисквани от производствения отдел.

• Производственият отдел като краен във веригата получава грешни данни генерирани от индустриалните дизайнери, машинните и електро инженери преди това. Обикновено тази информация е в аналогов вид което значително намаля продуктивността и иновациите

• Разчупените процеси пречат да се въведе клиента рано в развитието на продукта и заедно с него да бъдат въведени желаните корекции и утвърден крайния дизайн. Невъзможността за ранното въвличане на клиента в процеса на развитие и производство оскъпява значително крайната цена на продукта.

Ето защо Autodesk предлага решения които да обслужат всяка една фаза от развитието на продуктите. Тези решения гарантират точното създаване на данни и информация в цифров формат което спомага за безпогрешното споделяне на данни между екипите.

Запознайте се с всяко едно от тях и с основните 10 причини с които те биха спомогнали за повишаване на вашата ефективност във всяка една фаза на проектирането и производството.

 

AutoCAD Mechanical 2011

 

1.      700,000 стандартни елементи и инженерни компоненти

Когато работите с машини, които съдържат стотици, дори хиляди части, може да ви отнеме дниили седмици за начертаването им. AutoCAD® Mechanical променя това като предоставя лесен за употреба набор от части и компоненти, които може да използвате във вашия дизайн. Когато вмъквате съдържание, AutoCAD® Mechanical изчиства околната геометрия, така че не се налага да я редактирате ръчно.

2.      Лента с инструменти за изготвянетона техническа документация

Чертайте по-прецизни чертежи със специално създадените за целта инструменти. AutoCAD®Mechanical предлагавъз-можности, надхвърлящи тези на базовия софтуерен продукт AutoCAD®, включително и над 30 варианта за създаване на правоъгълници, дъги, линии и специални такива за дефиниране на разрези, както и осови линии и щриховки.

3.      Автоматично оразмеряване

Посредством автоматичното оразмеряване бързо се поставят, редактират или изтриват размери, като така се спестява ценно време. AutoCAD® Mechanical прави по-лесно използването на размерите на AutoCAD® с помощта на диалогови прозорци с абревиатури. Те управляват удобно и разширяват само онези променливи, които са от значение за производството. Благодарение на автоматичното оразмеряване, потребителите могат да създават множество размери с минимални входни данни в групи, които са перпендикулярни, паралелни, симетрични като е спазено правилото за отстояние едно от друго. Интелигентните оразмеряващи инструменти карат припокриващите се размери автоматично да се преместват, като същевременно интегрират данните за допустимите отклонения и информацията от таблиците за сглобки в чертежа. Нови контролни размери позволяват на потребителите да посочват конкретни критерии за изпитване.

 

 

 

 

4.      Инструменти за повторно редактиране

Създаден да ви пести време, AutoCAD® Mechanical има специфичен инструмент за почти всеки аспект от машинното чертане. Много от тези инструменти са интелигентни, което помага на потребителите да използват компоненти, без да се налага да премахват или създават първоначален компонент. Например, фаска или закръгление лесно може да бъде преоразмерено през диалоговия прозорец чрез двойно кликване с мишката върху тях.

5.      Стандартизация при изготвяне на документация

Увеличете производителността с инструменти, които помагат на потребителите да изготвят последователна стандартизирана документация. AutoCAD® Mechanical поддържа чертожни среди, които отговарят на стандартите: ANSI (Американски институт по стандартизация), BSI (Британски институт по стандартизация), CSN (Чешки държавни норми), DIN (Германски институт по стандартизация), GB, ISO и JIS. Стандартизираните среди за изготвяне на чертежи помагат

на различни групи потребители да поддържат една обща форма на комуникация.

6.      Асоциативни позиции и спецификация (BOM)

Задайте позиция на елементите от сглобената единица и актуализирайте автоматично спецификацията, така че да проследите всяка една промяна – това помага на екипите да се придържат към графика, тъй като намалява скъпоструващото прекъсване на производствения цикъл вследствие на неточно зададени количества. AutoCAD® Mechanical включва поддръжката на множество спецификации за всеки един сборен чертеж, автоматично разпознаване на стандартни елементи, както и опции за индивидуално настройване според използваните в компанията практики.

Новата функция за управление на спецификациите – BOM Confguration Manager – улеснява задаването на настройки и променянето им според индивидуалните предпочитания и нужди.

7.      Автоматично управление на слоевете

Интелигентната система за управление на слоевете в AutoCAD® Mechanical автоматично поставя обектите в правилния слой, цвят и тип линия, докато създавате чертежа. Потребителите могат да променят конфигурацията в зависимост от индивидуалните си изисквания.

8.      Скрити линии

Намалете усилията при чертане с автоматично генериране на скрити линии, които се актуализират при преработка на чертежа. Дефинирането на скритите линии се извършва въз основа на избран от потребителя преден и заден план. Направеният избор автоматично редактира геометрията, като по този начин намалява досадното ръчно подрязване и променяне на характеристиките на линиите в AutoCAD®. Функцията 2D Hide също така предупреждава потребителите за възможни грешки в геометрията и предоставя графичен работен поток, който е лесен за изучаване и използване.

 

9.      Генератори на машинни детайли и механични калкулатори

Ако произвеждате механизми с данни от каталози и ръчни калкулации, изчерпателните генератори и калкулатори на машинни елементи спестяват много време. Вградени в интерфейса на приложението, тези инструменти са от огромна полза, когато правите малки промени в дизайна с цел неговото оптимизиране. Те не само създават части според вашата спецификация, но също така генерират всички отчети и калкулации, които са ви нужни за анализиране на дизайна. Софтуерът включва генератори на валове, пружини, ремъци, вериги и гърбици.

10.  Обмен на данни между различните CAD системи

Използвайте AutoCAD® Mechanical, за да обработвате модели на Autodesk® Inventor™. Вмъкнете бързо корекции в дизайна посредством асоциативната връзка – софтуерът сам отбелязва въведените промени в Inventor файла и регенерира 2D чертежа, включително и промените. AutoCAD®Mechanical също включва и стандартните формати IGES и STEP за обмяна на данни с CAD системи на други производители.

 

 

 

 

 

Autodesk Inventor 2011

1.      Дигитално прототипиране

Дигиталното прототипиране с Autodesk Inventor ви дава възможност за създаване и изследване на цял един продукт преди той изобщо да е произведен. Посредством Inventor, потребителите на AutoCAD лесно могат да осъзнаят предимствата от дигиталното прототипиране, като интегрират 2D чертежи и 3D данни в единен цифров модел. Този модел представлява виртуална репрезентация на крайния продукт и помага на инженерите за по-добро и по-ефективно проектиране.Така значително се намаляват разходите за развой, времето за реализиране на нови продукти а това води до несравнимо предимство пред конкуренцията.

2.      Взаимна работа с AutoCAD и DWG данни

Inventor предоставя сходна работна среда на потребителите на AutoCAD, с което те бързо осъзнават ползите от дигиталното прототипиране. С поддръжката на формата DWG, потребителите на Inventor могат да се базират на наличната си база данни от 2D чертежи за да създадат 3D модели. Inventor предоставя директно четене и записване във формат DWG без използването на транслатори. Така може да споделяте важни проектни данни с вашите партньори които също използват AutoCAD.

 

3.      3D машиностроително проектиране

Проектирайте по-добри продукти с помоща на 3D. Inventor предлага широк набор инструменти с цел улесняване на прехода от 2D потребители на AutoCAD към 3D. Водещите промени в сглобяването и моделирането надетайли дават все по-лесни за изучаване и използване инструменти. Интуитивното скициране базирано на AutoCAD, както и директното моделиране предоставят непрекъснат работен процес. Специализираните модули ускоряват проектирането на пластмасови детайли и детайли от листов материал. В допълнение, лесни за използване инструменти спомагат за изготвянето на сглобки така че всеки детайл и част да се напаснат перфектно.

 

4.      Автоматично обновяване на чертежите и изгледите

Inventor асоциира изгледите в чертежите към оригиналните компоненти. Така при промяна в дизайна на детайла, всичко се реактуализира автоматично в съответните чертежи. Също така подобрявате чертожната си продуктивност чрез автоматично създаване на проекции и аксонометрия на детайли и сглобки. Обозначаването на чертежите става директно чрез използване на информацията от модела. В допълнение, вашите проекти могат да се използват за генериране на 3D документация посредством Autodesk Inventor Publisher. Научете повече на www.autodesk.com/inventorpublisher

 

5.      Автоматизиране на проектирането

Autodesk Inventor 2011 включва базираните на правила инструменти за проектиране , които ускоряват процеса на проектиране чрез автоматизиране на рутинните задачи, като по този начин позволява на инженерите да се фокусират над проектното намерение, вместо да моделират геометрията ръчно. Inventor улавя функционалните изисквания на даден проект с цел автоматичното създаване на интелигентни компоненти които значително съкращават цикъла на проектиране. Технологията iLogic опростява проектирането базирано на правила с цел подпомагане на неопитните потребители и допринася за увеличаване на тяхната продуктивност и оптимизиране на конструкциите.

6.      Визуализация от най-висок клас

Inventor 2011 осигурява високотехнологични възможности за визуализация, които възпроизвеждат по изключителен начин дизайна, за да бъде подобрена комуникацията с партньорите в процеса на работа. Със значително подобрена визуализация Inventor 2011 ви помага да създавате по-добри проекти и да ги споделяте с вашите партньори. Сега визуалният дисплей включва значително подобрение при сенките, осветяването и качествата на материалите в основната работна среда, което придава по-реалистичен вид на проекта във всеки един момент.

7.      Автоматично генериране на спецификации (BOM)

Създайте автоматизирани спецификации и списъци специално за производствения отдел. Включена е поддръжка на няколко списъка за чертеж, разглобени изгледи и автоматично разпознаване на стандартни компоненти. С автоматичното обновяване, промените се отразяват в целия проект с цел всеки един отдел да е в течение на количествата, поръчките и конфигурациите. Част от модулите могат да се оформят специфично за вътрешно-фирмените нужди. Данни от спецификациите могат да бъдат директно извличани и внасяни в ERP системи за планиране на ресурсите.

8.      Лесно изготвяне на симулации

Предскажете как биха работили вашите изделия в реални работни условия още преди да сте ги произвели. Софтуерът Autodesk Inventor Professional предоставя лесна за употреба симулация на движение и якостен анализ. Така ще можете да проектирате по-добри изделия и да избегнете тестови грешки. Лесната работна среда предлага възможност за раздвижване на конструкциите както и за анализ по метод на крайните елементи (FEA) на детайли , сглобки или рамкови конструкции. Autodesk Inventor Professional включва и инструментите на Moldflow за утвърждаване на шприцформи и пластмасови детайли. Тъй-като тези инструменти са интегрирани в 3D софтуера за проектиране, бихте спестили много разходи ако симулирате поведението на всеки един детайл в

процеса на проектиране.

9.      Параметрични трасета за кабели и тръбопроводи

Autodesk® Inventor® Professional дава възможността бързо и прецизно да добавите трасета затръбопроводи или окабеляване към 3D проектите. Проектите за параметрични трасета автоматично спазват определените от потребителя правила за проектиране, за да намалят грешките и даспестят време. Сглобките на механизма се актуализират автоматично винаги, когато моделът натрасето бъде променен.

10.  Интегрирано управление на данни

В пакета на Autodesk® Inventor® е включен софтуерът Autodesk® Vault. Той представлява централизирано приложение за работни групи като предлага сигурно съхранение и управление на даннии документи в процеса на проектиране.  и

 

 

AutoCAD Electrical 2011

1.      Изчерпателни библиотеки със стандартни елементи

AutoCAD® Electrical включва повече от 2000 символи, базирани на международните чертожни стандарти. Системата от менюта за вмъкване на електрически, пневматични, хидравлични и тръбни устройства ви дава възможност за бързо изготвяне на проекти, базиранина международни стандарти. Символните библиотеки включват поддръжка на AS, BG, IEC,JIC и JIS стандарти.

 

2.      Автоматично номериране на проводници и поставяне на етикети на компонентите

AutoCAD® Electrical автоматично поставя последователни или референтни номера навсички проводници и компоненти в зависимост от избраната конфигурация. При необходимост, референтните номера и етикетите автоматично получават суфикс накрая, така чеда се избегнат повторения. Софтуерът може да променя номерацията на елементите припромяна на изискванията към системите и схемите. Освен това, ако AutoCAD® Electrical определи, че вкараният номер на проводник „закрива” нещо друго в чертежа, програматазапочва автоматично да търси свободно място за поставяне на номера на проводника попротежението му. Ако не успете да го намери, започва да търси празно място на разстояниеот проводника. Когато го намери поставя, там номера и автоматично начертава стрелка,която води обратно към проводника.

 

 

 

3.      Автоматични отчети на проекта

Драстично намаляват времето, нужно за генериране на отчети, като същевременно елиминират грешки. Генерирането на отчети в AutoCAD® Electrical е лесно и включва спецификации, списък с кабели, клемореди, списък с трасета и много други. Функцията дава опция засъздаване на многобройни отчети чрез една единствена команда.

4.      Проверка за грешки в реално време

Избегнете скъпоструващите грешки, които се появяват при производство, като ги откриетеи елиминирате още в процеса на проектиране. AutoCAD® Electrical непрекъснато сравняваисканите промени с настоящия проект и предупреждава за възможни грешки, като например дублирани номера на проводници или етикети на компоненти, още в момента на тяхното създаване.

5.      Поддръжка в реално време на връзка „родител-наследник” за бобинии принадлежащите им контактни елементи

Значително намалява риска от скъпоструващи грешки, свързани с присъединяването натвърде много контактни елемента към дадено реле. AutoCAD® Electrical създава връзка „родител-наследник” между двете и следи вместо вас колко контактни елемента са прикаченикъм даден „родител” или многоконтактно устройство. Потребителите получават съобщение кога лимитът е надхвърлен.

6.      Създайте интелигентни чертежи на електротабла и панели въз основа на схема

Използването на AutoCAD® Electrical за създаването на чертежи на електротабла и панелипредоставя инструментално средство, което проверява дали няма пропуснати устройстваи осъществява електронна връзка между представянето на устройството в схемата и в чертежа на таблото или панела. Ето как работи това: след като проектантите направят схемотехническия проект, софтуерът извлича списък на схемните компоненти, които трябва дабъдат разположени в чертежа на електротаблото или панела. Всичко, което потребителитетрябва да направят е да изберат устройство от списъка и да го позиционират на мястото му.Представянето на физическото „очертание” на всяко устройство от схемата се вкарва в избраната точка от чертежа. След това софтуерът създава електронна връзка между схематаи представянето на панелното устройство. Това означава, че когато потребителите променят ключови данни в единия чертеж, получават напомняне за разрешение да се актуализира и другия. Дори и непринадлежащи към схемата елементи като канали за проводниции монтажни изделия могат да бъдат добавени към чертежа и автоматично комбинирани,за да се създаде “интелигентен” отчет за спецификацията на панела или електротаблото

 

7.      Команди, създадени специално за чертане на електрически системи и схеми

Разработен специално за проектиране на електрически контролни системи, софтуерътAutoCAD® Electrical включва специализирани функционални характеристики за чертане,които могат да ви спестят безброй часове, прекарани в проектиране. Бързо прекъсвайтепроводници, копирайте и изтривайте компоненти или вериги, премествайте и подравнявайте компоненти за по-лесно създаване на чертежи.

8.      Автоматично създаване на чертежи с входящи/изходящи модули на ПЛК от електронни таблици

Генерирайте пълен комплект чертежи с входящи/изходящи модули на ПЛК като простозададете параметрите за входящи/изходящи модули в програма за създаване на електронни таблици. Тази опция може да спести невероятно много време за проектиране, защотонеобходимостта да създавате тези чертежи в работната среда на AutoCAD® на практика сеелиминира. В допълнение към това, всички данни остават единни, защото описанията навсяка точка за входящ/изходящ модул на ПЛК могат да бъдат извлечени и импортирани в

програмата за ПЛК. Веднъж след като чертежите бъдат създадени, информацията и описанията за входящи/изходящи модули могат да бъдат експортирани във формат, който повечето програмни софтуерни пакети могат да разчетат. Не е необходимо ПЛК програмистътда създава отново адресите и техните описания.

9.      Споделяне на чертежи и проследяване на промени

Лесно споделяйте информация с клиенти или доставчици в естествения DWG формат.Чертежите на AutoCAD® Electrical, които могат да бъдат прегледани и редактирани от всякапрограма, съвместима с DWG формат като например AutoCAD® или AutoCAD LT®. С вградената в AutoCAD® Electrical функционална възможност за проследяване на редакции, беззначение колко хора имат достъп до чертежите, потребителите могат да проследят всичкипромени, направени в чертежите от последната актуализация.

10.  Повторно използване на съществуващи чертежи

Стартирайте бързо с вашия дизайн посредством използване на чертежи от друг проект.Направете копие на специфична част или използвайте повторно цял чертеж, когато започвате нов дизайн. Съхранете често използвани схеми за употреба в бъдещи проекти.AutoCAD® Electrical автоматично преномерира проводниците и компонентите, за да съвпаднат с конфигурацията на текущия проект. Също така можете да намалите времето запроектиранеи дасведетедоминимумгрешките, като обозначите наново компонентите с една единствена команда.

 

 

 

По материали от чуждестранния печат

БиЕмДжи ООД- Официален представител и

дистрибутор на Аутодеск за България