, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Цифрово прототипиране от Autodesk в полза на Машиностроенето.

 

Цифрово прототипиране от Autodesk в полза на Машиностроенето

 

Въпроси и Отговори

 

1. Какво е цифрово прототипиране?

Цифровият прототип, създаден с Autodesk®Inventor®, представлява цифрова симулация на продукта, чиито форми и функционалности могат да се подлагат гъвкаво на тестове, анализи, симулации и проверки. Цифровият прототип става по-пълен с постоянното интегриране на данни в него, било то машинни или електро данни, възли или детайли. Завършеният цифров прототип е реална цифрова репрезентация на крайния продукт и може да бъде ползван за визуализиране и симулиране на работата, с което се елиминира нуждата от скъпи физически прототипи.

 

Цифров Прототип на турбовитлов двигател, създаден с Autodek Inventor

 

 

 Цифровото прототипиране дава на отделните екипи възможност за виртуално изследване на продукта, преди той да бъде произведен. Посредством цифровото прототипиране производителите могат да конструират, визуализират и изпитват продуктите си от фазата на концептуален дизайн до производството, с което ускоряват всички работни процеси. С използването на цифров прототип, създаден в Inventor, производителите могат да видят реалната работа на своя продукт в цифрова среда без да се налага да строят физически тестови прототипи.

 

 

Основните фази в машиностроителното проектиране и производство, обединени в концепцията цифрово прототипиране

 

2.Решението Autodesk за цифрово прототипиране?

С продукта Autodesk Inventor 2011 вие обединявате трите основни фази в изготвянето на цифров прототип:

• Проектиране: Ускоряване на процеса на проектиране посредством интегриране на цялата проектна база данни в единен цифров модел.

• Визуализация: Комуникация на вида на крайния продукт с клиента и утвърждаване на дизайна още преди да сте произвели самия продукт.

• Симулация и анализ: Цифровият Анализ и симулация на реалната работа на вашия продукт ви спестява време и пари, спестени от производството и изпитанието на различни конфигурации реални физически прототипи. Inventor позволява създаването на цифров прототип като така скъсява драстично времето за конструиране и съответно процеса на производство на нови продукти. По този начин производителят достига по-бързо до пазара с крайния нов продукт и съответно може да изпревари конкурентните модели и да разполага с повече време за пазарна реализация на продукта.

Цифровото прототипиране обединява данни от всички фази на развитието на даден продукт в единен Цифров Модел.

 

3. Ключови въпроси, които разрешава цифровото прототипиране

Процесът на производство днес включва в себе си няколко отделни фази като всяка една има различни технически предизвикателства:

• Във фазата на концептуалния дизайн, инженерите често проектират на хартия или ползват инструменти генериращи данни несъвместими с тези, които използва инженеринговия отдел. Липсата на цифрови данни, единни формати и автоматизация води до загуба на средства и време

• В инженеринговата фаза машинните и електро екипите често работят с различни файлови формати, което пречи за ранното улавяне на грешки и реагиране на промени, изисквани от производствения отдел.

• Производственият отдел, като краен във веригата, получава грешни данни, генерирани от индустриалните конструктори, машинните и електро инженери преди това. Обикновено тази информация е в аналогов вид, което значително намаля продуктивността и иновациите

• Разчупените процеси пречат да се въведе клиента рано в развитието на продукта и заедно с него да бъдат въведени желаните корекции и утвърден крайния дизайн. Невъзможността за ранното въвличане на клиента в процеса на развитие и производство оскъпява значително крайната цена на продукта.

http://usa.autodesk.com/company/digital-prototyping/workflow-overview

 

4. Не е ли налично от години Цифровото Прототипиране?

Въпреки че се говори от години за ползите от Цифровото Прототипиране, бюджетът за закупуване на инструментите обединяващи отделните етапи не бе достижим за повечето машиностроителни компании. Решенията често са много скъпи и изискват различни внедрявания и програмни средства за големи структури. Повечето приложения за 3D моделиране предоставят само част от функционалността нужна за създаване на цялостен цифров прототип.

 

 

5. Какво е уникалното в подхода на Autodesk за Цифрово Прототипиране?

• Мащабируемо: Решението на Autodesk е гъвкаво и лесно за интегриране в съществуващите бизнес процеси. Чрез използването на Inventor може да създавате цифрови прототипи с темпо, желано от вас, като минимално нарушавате работните си процеси.

• Лесно достъпно: Цифровото Прототипиране е лесно за внедряване и управление. То е насочено към масовите производители и им помага да създават и утвърждават цифрови модели които намират приложение във всяка фаза на производството.

• Ефективно: Със свойте решения за проектиране и производство, Цифровото Прототипиране прокарва най-прекия път към възвръщаемост на инвестициите.

http://usa.autodesk.com/company/digital-prototyping

 

6. Как отделните продукти на Autodesk образуват системното решение цифрово прототипиране?

http://usa.autodesk.com/company/digital-prototyping/workflow-overview

Autodesk® Alias® предоставя инструменти за концептуален дизайн.

Autodesk Inventor пренася инженерите отвъд 3D с възможността за създаване на цифрови модели на техните продукти. Фамилията приложения Autodesk Inventor предоставя следните инструменти:

• Функционален Дизайн: Интуитивна 3D среда за създаване на детайли и сглобки. Софтуерът спомага за автоматичното генериране на интелигентни компоненти като пластмасови детайли, рамки, ротационно оборудване, тръби и кабелни мрежи и трасета.

• DWG™ Съвместимост: Inventor предоставя директно четене и записване в DWG формат като запазва асоциативноста към 3D модела. Така се елиминира риска от грешни транслации и се работи свободно с AutoCAD.

• Динамична симулация: Autodesk Inventor съдържа най-добрите инструменти за инженерни калкулации, анализ на напреженията, деформации както и за симулация на движение.

• Документация: Autodesk Inventor съдържа инструменти за генериране на производствена документация директно от утвърдения 3D цифров модел.

• Тръбни и кабелни трасета: Inventor съдържа автоматични инструменти за проектиране на тръбни и кабелни трасета.

• Инструментална екипировка: Inventor предоставя интелигенти инструменти за проектиране на шприцформи и инструментална екипировка директно базирани на цифровия прототип.

AutoCAD® Mechanical е базиран на AutoCAD®, който съдържа специфични инструменти за машиностроително проектиране като машинни калкулатори и генератори, както и библиотека с над 700,000 машинни елементи и компоненти.

AutoCAD® Electrical е базиран на AutoCAD, като предоставя специално разработени приложения за нуждите на електро инженерите и повишава до 80% производителността в сравнение с работата с обикновен AutoCAD. Софтуерът е тясно свързан с Inventor което води до директно интегриране на електрическите схеми в цифровия модел.

Autodesk® Vault приложение за управление на инженерните данни.

 

 

 

Autodesk предлага решения за всяка една фаза на Цифровото Прототипиране

http://usa.autodesk.com/company/digital-prototyping

 

 

7. Какво могат да постигнат клиентите с Цифрово Прототипиране от Autodesk?

Индустриалните дизайнери използват Autodesk Alias за да скицират цифрово своите идеи и да създават 3D концептуални модели. Тези модели могат да бъдат споделяни с инженеринговите и производствените отдели. Инженерите ползват Autodesk Inventor за да изследват идеите си с прости репрезентации които спомагат за създаването на цифровия модел. Inventor доставя най-добрата взаимна връзка между 2D и 3D машинни и електро приложения. Интегрираните модули за анализи и симулации помагат на инженерите да оптимизират и утвърждават проектите си в цифрова среда. Производствените екипи ползват най-новите и най-точни данни  (чертежи, модели и спецификации)—с което се елиминират грешки причинени от остаряла документация.

 

8. Какви са бизнес ползите от Цифровото Прототипиране?

Според независимо проучване на Абърдийн Груп, най-добрите производители използват Цифрово Прототипиране, с което намаляват наполовина произвеждането на физически прототипи. Достигат до пазара средно с 58 дни по-бързо като понасят 48% по-ниски разходи и произвеждат по-иновативни продукти.

 

9.Как решението Цифрово Прототипиране на Autodesk помага на клиентите да станат най-добри от всички?

Чрез предоставяне на инструменти за създаване на единен цифров модел. Autodesk счита, че прехода към 3D проектиране е първата стъпка в създаването на цифров модел. В днешната конкурентна пазарна среда, само най-добрите ще бъдат пред конкурентите си. Цифровото Прототипиране ви дава тази преднина. Autodesk предоставя пълен набор от приложения за да могат съвременните фирми да внедрят и използват цифровото прототипиране.

 

 

БиЕмДжи ООДОфициалне представител и дистрибутор на Аутодеск за България